Pomoć za podmirenje pogrebnih troškova

30 dan(a)

Načini podnošenja

 • osobno

Obrasci

Potrebni dokumenti

 • Kopiju evidencijskog kartona za nezaposlene članove - zadnja tri mjeseca i tekući mjesec, ovjereno
 • Preslika osobne iskaznice ili potvrda o prebivalištu
 • Presliku važećeg tekućeg ili žiro računa
 • Prosjek mirovina u zadnja tri mjeseca za članove kućanstva koji primaju mirovinu
 • Prosjek prihoda u zadnja tri mjeseca svih zaposlenih članova kućanstva
 • Rješenje Centra za socijalnu skrb - samo za socijalni uvjet
 • Smrtni list

Osobe za kontakt

Životne situacije

 • Socijalna skrb
  Pomoć za podmirenje troškova stanovanja, prijevoza, prehrane, novčane potpore) .