Prijevoz - sufinancijranje troškovai javnog prijevoza

30 dan(a)

Načini podnošenja

  • osobno

Obrasci

Potrebni dokumenti

  • Preslika kartona dobrovoljnih davatelja krvi
  • Preslika osobne iskaznice
  • Preslika uvjerenja o prebivalištu
  • Presliku drugostupanjskog rješenja HRVI
  • Presliku rješenja Centra za socijalnu skrb
  • Presliku rješenja MIORa o stupnju tjelesnog ili mentalnog oštećenja

Osobe za kontakt

Životne situacije

  • Socijalna skrb
    Pomoć za podmirenje troškova stanovanja, prijevoza, prehrane, novčane potpore) .