Vrtić i jaslice - 100% subvencije ekonomske cijene boravka djece

30 dan(a)

Načini podnošenja

  • osobno

Obrasci

Potrebni dokumenti

  • Dokaz o prebivalištu na području Grada Kastva (za dijete)
  • Potvrdu o upisu djeteta u predškolsku ustanovu
  • Presliku drugostupanjskog rješenja HRVI
  • Presliku osobne iskaznice ili putovnice (za roditelja ili staratelja)
  • Presliku rješenja Centra za socijalnu skrb za osobnu invalidninu

Osobe za kontakt

Životne situacije

  • Socijalna skrb
    Pomoć za podmirenje troškova stanovanja, prijevoza, prehrane, novčane potpore) .