Jednokratna pomoć

Kratki opis

dugi opis

30 dan(a)

Načini podnošenja

  • osobno

Obrasci

Potrebni dokumenti

  • Kopiju evidencijskog kartona za nezaposlene članove - zadnja tri mjeseca i tekući mjesec, ovjereno
  • Preslika osobne iskaznice ili potvrda o prebivalištu
  • Presliku važećeg tekućeg ili žiro računa
  • Prosjek mirovina u zadnja tri mjeseca za članove kućanstva koji primaju mirovinu
  • Prosjek prihoda u zadnja tri mjeseca svih zaposlenih članova kućanstva
  • Rješenje Centra za socijalnu skrb - samo za socijalni uvjet

Osobe za kontakt

Životne situacije

  • Socijalna skrb
    Pomoć za podmirenje troškova stanovanja, prijevoza, prehrane, novčane potpore) .