Vrtić i jaslice - sufinanciranje boravka djece

30 dan(a)

Obrasci

Potrebni dokumenti

  • Dokaz o prebivalištu na području Grada Kastva (za dijete)
  • Potvrdu o upisu djeteta u predškolsku ustanovu
  • Presliku osobne iskaznice ili putovnice (za roditelja ili staratelja)

Osobe za kontakt

Životne situacije

  • Socijalna skrb
    Pomoć za podmirenje troškova stanovanja, prijevoza, prehrane, novčane potpore) .